Sveriges bästa studentkonsulter

I vår vision ska Chalmers Teknologkonsulter AB vara Sveriges ledande studentkonsultbolag, den mest stimulerande arbetsplatsen för studenter och Sveriges främsta plantskola för framstående medarbetare, entreprenörer och ledare. Att arbeta på Chalmers Teknologkonsulter AB skall vara roligt och ge värdefull erfarenhet som ökar möjligheterna till en fortsatt framgångsrik karriär i arbetslivet.

Kompetens från alla Chalmersprogram

Vi är CTK

Chalmers Teknologkonsulter AB är ett studentdrivet konsultbolag inom Chalmers Studentkår. Affärsidén bygger på att erbjuda kvalificerade konsulttjänster till näringslivet och offentlig sektor och därmed ge studenter merit och praktik inom ramen för sin utbildning.
Mattias Bermell Rudfeldt

Mattias Bermell Rudfeldt

VD

Min tid på CTK började i april 2012. Jag sökte mig till CTK för att lära känna och inspireras av studenter utanför mitt program, för att få testa försäljning och för att omsätta teori från skolbänken. Under resten 2012 jobbade jag nästan uteslutande i projekt för kunder. Min erfarenhet är att ingen av den tekniska kunskap som man tillgodoräknar sig i kurser får direkt användning. Det jag tog med mig från kurserna på teknisk fysik var istället ingenjörsmetodik och en teknisk orientering. För att svara på den uppenbara frågan är ingenjörsmetodik arbetssättet inför nya problem man inte har stått inför tidigare. Det handlar om att kunna säga “Jag vet inte. Än..” och vara bekväm i att man kan ta reda på exakt det som är relevant för problemet utan att behöva läsa in sig på alla detaljer. Det handlar också om att angripa nya problem på ett strukturerat och tålmodigt sätt med övertygelsen att jag kommer lösa detta.

Christoffer Mårtensson

Christoffer Mårtensson

Vice VD

Efter tre års studier inom maskinteknik och vidare studier på masterprogrammet Quality and Operations Management var mitt behov av att pröva på min tillgodoräknade kunskap väldigt stor. Chalmers Teknologkonsulter har givit mig stor kompetensutveckling, dels som konsult inom Produktion & Logistik men också med nuvarande position som Vice VD. Att erbjuda studenter möjligheten att omsätta teori till praktik under avlönade former gynnar inte bara dem själva utan också de företag vi på CTK jobbar tillsammans med. Vår kunskap, med ena foten i akademin och den andra i näringslivet, tillsammans med konkurrenskraftiga priser skapar en win-win situation för båda parter.

Ledningsgruppen

Alexander Kuzmin

Alexander Kuzmin

Affärsområdesansvarig

Informationsteknik

Filip Hjort

Filip Hjort

Vice Affärsområdesansvarig

Teknik & Design

Ina Hällgren

Ina Hällgren

Affärsområdesansvarig

Bygg & Arkitektur / Energi & Miljö

Irma Sjöstedt

Irma Sjöstedt

HR-Chef

Business & Engineering

Joakim Larsson

Joakim Larsson

Affärsområdesansvarig

Teknik & Design

Johan Backman

Johan Backman

Vice Affärsområdesansvarig

Informationsteknik

Niklas Johansson

Niklas Johansson

Affärsområdesansvarig

Produktion & Logistik

Nils Jansson

Nils Jansson

Vice Affärsområdesansvarig

Produktion & Logistik

Rebecca Bile

Rebecca Bile

Vice Affärsområdesanvsvarig

Bygg & Arkitektur / Energi & Miljö