Android, iOS, Webb-app för lagerföring

Chalmersfastigheter AB

Chalmersfastigheter AB saknade ett lagersystem, vilket medförde en administrativ arbetsbörda samt svårigheter för personalen att hitta material för återbruk. Ett system för lagerhantering med tillhörande webbshop önskades. Chalmers Teknologkonsulter bidrog med att åtgärda Chalmersfastigheters komplikationer genom att genomföra en förstudie, design, implementation samt publicering av

Android, iOS samt Webb applikation

. Vid inkommande av projekt från Chalmersfastigheter bistod CTK med leverans i form av resursförstärkning enligt den kompetensprofil som specificerats.

 

Android