IoT (Internet of Things)

Vinnter AB

Vinnter AB upplevde att de inte hade resurser för att bemanna sina uppdrag fullt ut och kunde inte leverera vissa delar i samma tempo som de önskar att göra. Chalmers Teknologkonsulter ämnade att avhjälpa Vinnter ABs utmaningar genom att bidra med konsulter med rätt kompetens vid behov. Vid inkommande av projekt från Vinner AB bistod Chalmers Teknologkonsulter med leverans i form av resursförstärkning enligt den kompetensprofil som specificerats.

Chalmers Teknologkonsulter visualiaserade data från ett ”embedded system”, IoT (Internet of Things)

, utvecklat av Vinnter för att samla väderdata i Göteborg.

IoT