iOS app

Modern Mindfulness Sweden AB

Målet med projektet var att introducera mindfulness genom gamification i en applikation.

Chalmers Teknologkonsulter utvecklade både i front-end och back-end där iOS-utveckling skedde i Swift

och flera olika open source ramverk användes. Resultatet blev en utvecklad iOS applikation där appens användare utövade mindfulness genom gamification.

 

iOS