Lagerinredning i 3D (CAD)

Kunden ville rita upp sitt nya sortiment för

lagerinredning i 3D och behövde stöd från Chalmers Teknologkonsulter i det omfattande CAD-arbete

som framställningen krävde. Utifrån kravspecifikation byggdes CAD-bibliotek och ritningsunderlag för deras produkter inom lagerinredning, cirka 250 parter och 800 assemblies.

 

3D, CAD