Augmented Reality (AR) App

Car-O-Liner AB

Car-O-Liner AB ville ta fram en Augmented Reality (AR) app för att på ett modernt sätt visualisera deras produkter och tjänster. AR kan översättas till förstärkt verklighet och i detta fall skulle 3D-modeller ritas ut på förbestämda ytor, vilket observeras via en telefons kamera.

Chalmers Teknologkonsulter anlitades och tog fram en Augmented Reality (AR) app

med hjälp av spelmotorn Unity och AR-biblioteket Vuforia.

 

Augmented Reality (AR)