Bygglovsritningar (Teknisk ritning)

Svensk Armering & Betong Byggen AB

På sin nyinköpta fastighet efterfrågade Svensk armering & betongbyggen innovativa idéer och skissförslag för utformning av deras kontor och produktionslokal.

Chalmers Teknologkonsulter tog fram tre skissförslag, tekniska ritningar

i första skedet, inklusive visualisering av om- och tillbyggnad. Förslagen hade för avsikt att efterlikna verksamheten i form av armerings- och betonginslag på fasader och entré. I samråd med kund valdes delar av förslagen ut för vidare konkretisering. En kombination av förslagen samt litteraturstudie genererade bygglovsritningar (teknisk ritning) för fastigheten.

 

Teknisk ritning