CAD

JOAB AB

Projektet som

Chalmers Teknologkonsulter var ansvariga för var att uppdatera blueprints, assemblies, delar och dokumentation av ett stort CAD bibliotek

. Syftet av projektet var att reducera ”lead time” och öka kvaliteten genom att uppdatera data som produktionensprocessen är baserad på och i processen göra den enhetlig och lätthanterlig.

Projektet har gett JOAB möjligheten att fortsätta jobba kontinuerligt och effektivt i deras monteringsprocess och arbete. Vidare har detta projektet gett studenterna på Chalmers Teknologkonsulter en stor möjlighet att implementera teoretisk kunskap i praktiken.

 

CAD