Dataanalys av plocklager

Diplom-Is

Med en förhoppning att öka effektiviteten på plocklagret genomfördes av

Chalmers Teknologkonsulter dataanalys, personalintervjuer

, studier av arbetsrutiner och kartläggning av den dåvarande lagerstrukturen så att en identifiering av områden med förbättringspotential kunde utföras. Detta resulterade i konkreta förbättringsförslag gällande placering av artiklar, rutiner och ordning i plocklagret.


Dataanalys