Modernisera bostäder (förstudie)

Chalmers Teknologkonsulter tillsatte en grupp konsulter för att utveckla konkreta idéer på Vänersborgs bostäders fastigheter kunde moderniseras och uppfattas som moderna

. En enkät skickades till samtliga hyresgäster för att bedöma hur dessa idéer skulle uppfattas av de boende. Projektet redovisades i en presentation av de framställda idéerna och en redovisning av enkäten. En sammanställning och rekommendationer för vidare åtgärder för modernisering överlämnades.

Förstudie