Förstudie av utvecklingsmöjligheter

HSB

Syftet med HSB living Lab är att få fram hållbara produkter och tjänster för utveckling av framtidens boende.

Chalmers Teknologkonsulter bidrog med en förstudie

i syfte att undersöka villkoren för en byggnad där studenter, forskare och näringsliv möts och tillsammans bidrar till utvecklingen av morgondagens teknik och lösningar för ett hållbart boende. Resultatet av förstudien visade på att det är tekniskt möjligt att utföra byggnationen utifrån platsen och de byggnadsspecifika kraven som finns oavsett graden på flexibilitet.

Förstudie