Framtagning av Excel-verktyg för profilmätning

Federal-Mogul Göteborg AB tillverkar metallringar som kräver hög precision och för att säkerställa detta kontrolleras ringarna genom bland annat profilmätning. Mätningsmaskinen var dock inte alltid pålitlig och gjorde felaktiga utvärderingar.

Chalmers Teknologkonsulter skapade ett Excel-verktyg för att ersätta mätmaskinens utvärderingssystem. Verktyget behandlar mätdata från Access och skapar precisa grafer som används vid kontrollmätning och vid godkänd kontrollmätning kan ett certifikat skrivas ut.