Standardisering av KPI värden

Volvo Bussar AB

Volvo Bussar identifierade behovet att standardisera sina KPI:er inom tillverkning då avvikelserna var för stora mellan de olika fabrikerna samt försvårande av den globala rapporteringsprocessen.

Chalmers Teknologkonsulter undersökte dåvarande KPI:er och situationen med en förstudie

som inkluderade informationsinhämtning genom observationer och intervjuer med 80 personer i 6 länder. Leveransen för första fasen innehöll förbättringsförslag för uppföljning och översyn av KPI:er.

Syftet med andra fasen var att analysera den insamlade informationen med mål reducera antalet KPI:er för att sedan definiera och standardisera dem. Ytterligare syfte var att leverera en standardiserad insamling och rapportering av data samt kontinuerligt överse prestanda av rapporteringsprocessen. Volvo var mycket nöjda med resultatet.

 

KPI