Matlab, Signalbehandling, Automation

Göteborgs Universitet

Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs Universitet utför strålningsmätningar för att undersöka radioaktiva ämnens förekomst i människokroppen. Ett instrument för detta är ett system som sveper två motriktade detektorer över, respektive under, en person.

Chalmers Teknologkonsulter ämnar implementera ett styrsystem för strålningsdetektorn.

Styrsystemet baseras på resultatet av ett föregående projekt som utvärderade vilket skick utrustningen är i och hur de olika delarna kommunicerar med varandra. Den gamla drivenheten för stegmotorerna är utbytt mot två nya som kan kontrolleras från det nya styrsystemet.