Signalbehandling och signalanalys (Matlab)

Utveckling av analysverktyg för att analysera data från ett rörelsespårningssystem. Rörelsespårningssystemet registrerade fordonsförares ansikts- och huvudrörelser i syfte att detektera vissa beteenden efterfrågades.

Chalmers Teknologkonsulter tog med programspråket MATLAB fram ett program

. En analys utfördes där data presenterades grafiskt.

 

Matlab