Framtagning av intern miljöutbildning

GreenCarrier

Målet för GreenCarrier är att vara det självklara valet för miljövänlig frakt gjorde att säljavdelningen behövde vidareutbildning och förnya säljstödet gällande bolagets miljötjänster och miljöarbete. Det fanns också ett generellt behov av att höja kompetensnivån bland de anställda gällande dessa strategiskt viktiga frågor.

Chalmers Teknologkonsulter gjorde en insats i att kartlägga behoven och utformade därefter två utbildningsplaner

; en mer omfattande kurs för säljkåren och en effektivare onlinekurs för övriga medarbetare.

 

Miljöutbildning