Miljöutredning

GreenCarrier

För att stärka sin miljöprofil behövde GreenCarrier en sammanställning och nulägesrapport av transporternas och företagets miljöpåverkan.

Chalmers Teknologkonsulter genomförde en kartläggning av hållbara transporter med utsläppsberäkningar

för företagets fraktsändningar och identifiering av förbättringsområden för transportmedel. I en andra utredning redovisades möjligheter och förutsättningar för att dela ut ett miljöpris.

 

Verksamhetsutveckling