Avancerad programvara för mätinstrument

Bergsäker AB

Som en del av ett forskningsprojekt behövde Bergsäker AB en

testprogramvara för ett nytt mätinstrument. Chalmers Teknologkonuslter

implementerade upprättning av seriell kommunikation genom COM- och USB-portar till kamera, laser samt övrig hårdvara. Design och implementering av grafiskt gränssnitt i vilket alla kommandon gavs. All kod skrevs i Java med tilläggspaketet JavaComm.

 

Programvara