Reducerad genomloppstid (Supply chain management)

LVD-Pullmax

LVD-Pullmax upplevde problem med långa genomloppstider i sin produktion (SCM).

Chalmers Teknologkonsulter inledde projektet med visualisering av monteringsflödet för att synliggöra problem (Supply Chain Management)

. Vidare infördes ordning och reda (5S) i monteringen samt en ny materialorganisation. Slutligen infördes Visual Management för att effektivt leda deras intensiva morgonmöten. Detta för att reducera problem med långa genomloppstider i produktionen och hög andel PIA (Produkter I Arbete) till följd av detta.

Supply Chain Management