Förslag på utbyggnad (Teknisk ritning)

Lerums djurklinik

Lerums djurklinik ville se över möjligheterna till ombyggnad då tidigare utbyggnader av kliniken begränsar framtida utbyggnationer. Chalmers Teknologkonsulter undersökte tillsammans med Lerums kommun de möjligheter som fanns att tillgå, samt vilka konkreta begränsningar som fanns med fastigheten. Detta resulterade i att

Chalmers Teknologkonsulter tog fram fyra skissförslag (teknisk ritning)

som presenterades tillsammans med tre lösningsförslag. Som komplement genomfördes uppmätning och digitalisering av ritningarna för framtida användning.

 

Teknisk ritning