Undervisning i Excel

Torslanda Entreprenad i Göteborg AB

Torslanda Entreprenad i Göteborg AB ansåg att kunskapen i programmet Excel kunde höjas hos de anställda. Då mer tidskrävande metoder användes i arbetet. Det var även svårt att kommunicera internt i frågor gällande Excel, eftersom kunskapsnivån var olika hos de anställda.

Chalmers Teknologkonsulter genomförde en förstudie där de nuvarande kunskaperna samt Excel-behoven identifieras. Utifrån förstudien togs undervisningsmaterial fram och sedan genomfördes två undervisningstillfällen, ett på grundläggande nivå och ett på en mer avancerad nivå.

Torslanda Entreprenad var mycket nöjda med undervisningen, eftersom den var anpassad till alla de anställda, oavsett tidigare kunskaper i Excel.  Detta medförde att alla de anställda kunde höja sin kunskapsnivå i Excel.

 

Excel, Undervisning