Värdeflödesanalys

Brose Sweden AB

Chalmers Teknologkonsulter analyserade Broses processer och förbättringspotentialen (värdeflöde)

. Det undersöktes även vilka processer som fortfarande var av relevans, vilka som var inaktuella och vilka som behövde avvecklas . En uttömmande kartläggning av samtliga processer samt status och processägare levererades. Projektet genererade en visualisering av alla processer i en interaktiv PDF för att förmedla en överblick av processer, status och processägare.

 

Värdeflödesanalys